"To, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia"

Jonathan Carroll

Mgr Agnieszka Serafin-Wójcik

neurologopeda, logopeda, filolog, pedagog

Agnieszka Serafin-Wójcik

Jestem absolwentką trzech krakowskich uczelni:

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Akademii Ignatianum.

Język i mowa fascynowały mnie od zawsze. Możliwość wykorzystywania języka, posługiwania się mową, uważam za niesamowity dar i przywilej. Zdarza się, że jesteśmy tego daru pozbawieni, jest on nam dany tylko w ograniczonym zakresie lub też pojawiają się niedogodności, podczas jego wykorzystywania. W trakcie terapii logopedycznej pomagam osobom, które każdego dnia zmagają się z tego rodzaju trudnościami. Dzielę ich radość, gdy odnoszą sukcesy i staram się wspierać, kiedy pojawiają się problemy. Podczas swojej pracy utwierdziłam się w przekonaniu, że bez względu na skalę problemu, każdy człowiek ma wiele do powiedzenia, a komunikacja nie polega wyłącznie na używaniu słów.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyłam z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku filologia polska. Na Uniwersytecie Pedagogicznym zdobyłam tytuł magistra z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Po dwuletnich studiach podyplomowych na Akademii Ignatianum (obronionych z wyróżnieniem), uzyskałam kwalifikacje do pracy jako logopeda.

Dzięki ukończeniu studiów na kierunku: Neurologopedia z audiologią i foniatrią, organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zakład Neurolingwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego, uzyskałam tytuł neurologopedy.

Nieustannie uczestniczę również w specjalistycznych kursach i szkoleniach.

Kto i kiedy powinien zgłosić się do logopedy?

W świadomości wielu osób wciąż zakorzenione jest przekonanie, że z pomocy logopedów korzystają wyłącznie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Tymczasem terapię logopedyczną prowadzi się z osobami w każdym przedziale wiekowym: od niemowlęcia do emeryta.

1 ROK ŻYCIA

  Skonsultuj się z logopedą, jeśli dziecko:
 • w wieku trzech miesięcy nie skupia wzroku na twarzy rodzica i nie reaguje uśmiechem na uśmiech;
 • nie reaguje na dźwięki z otoczenia (nie odwraca głowy w kierunku dźwięku);
 • w wieku dziewięciu/dziesięciu miesięcy nie ma wykształconego pola wspólnej uwagi (nie podąża wzrokiem za naszym palcem);
 • mimo ukończenie dziesiątego miesiąca życia nie gaworzy;
 • nadmiernie się ślini i nie jest to efekt ząbkowania;
 • nie reaguje na proste pytania w rodzaju: gdzie lala, gdzie miś, gdzie mama?

2 ROK ŻYCIA

  Skonsultuj się z logopedą jeśli dziecko:
 • ma trudności z czymś, co zostało wymienione wyżej;
 • nie reaguje na swoje imię;
 • nie pokazuje części ciała, nie wykonuje prostych poleceń (np. pokaż, jaki jesteś duży);
 • nie wypowiada głosek: a, o, u, i, y, e, p, b, m, t, d, n;
 • mówi tylko kilka słów (powinno tworzyć proste zdania, równoważniki zdań).

3 ROK ŻYCIA

  Skonsultuj się z logopedą, jeśli dziecko:
 • ma trudności z czymś, co zostało wymienione wyżej;
 • mówi pojedyncze słowa (powinno wypowiadać się zdaniami);
 • podczas mówienia wsuwa język między zęby.

4 ROK ŻYCIA

  Skonsultuj się z logopedą, jeśli dziecko:
 • ma trudności z czymś, co zostało wymienione wyżej;
 • wymawia ś zamiast s, ź zamiast z, ć zamiast c, zamiast dz (czterolatek nie powinien już zmiękczać wymienionych głosek);
 • zastępuje głoski k i g, głoskami t i d. Na przykład kubek wymawia jako tubet, gumka jako dumka;
 • zastępuje głoski t i d głoskami k i g. Na przykład tama wymawia jako kama, dym jako gym;
 • głoskę wzastępuje głoską ł. Na przykład wymawia łoda zamiastwoda ;
 • głoskę l zastępuje głoską j. Na przykład zamiast las mówi jas;
 • ubezdźwięcznia wybrane głoski (d zamienia na t, b na p, g na k);
 • wymawia sz, rz, cz, w nieprawidłowy sposób (nie chodzi o zamianę na s,z,c,dz, co jest fizjologicznie uzasadnione, lecz realizację w nietypowy sposób, z „dziwnym” brzmieniem);
 • wymawia r w nietypowy sposób (na przykład wprowadzając w drganie wargi);

5 ROK ŻYCIA

  Skonsultuj się z logopedą, jeśli dziecko:
 • ma trudności z czymś, co zostało wymienione wyżej;
 • nie wymawia sz, rz, cz, ;
 • opuszcza i przestawia sylaby, głoski;

6 ROK ŻYCIA

  Skonsultuj się z logopedą, jeśli dziecko:
 • ma trudności z czymś, co zostało wymienione wyżej;
 • nie wymawia głoski r;
 • jego wypowiedzi są niepoprawne gramatycznie;
  Ponadto skorzystaj z pomocy logopedy, jeśli dziecko:
 • odmawia mówienia przy określonych ludziach, w danych miejscach, sytuacjach;
 • zacina się, powtarza wyrazy;
 • ma zdiagnozowane zaburzenia ze spektrum autyzmu, FAS;
 • cierpi na dziecięce porażenie mózgowe;
 • ma Zespół Downa lub inne zespoły genetyczne;
 • jest niepełnosprawne umysłowo;
 • ma trudności z pisaniem i czytaniem;

Osoby dorosłe

  Z pomocy logopedy mogą skorzystać osoby dorosłe, które:
 • mają trudności z artykulacją określonych głosek;
 • jąkają się;
 • mają stwierdzone różnego rodzaju zespoły genetyczne, w tym Zespół Downa;
 • cierpią na dziecięce porażenie mózgowe;
 • mają trudności z komunikacją po przebytym wylewie, udarze;
 • chorują na choroby degenracyjne (Parkinsona, Alzheimera, afazje pierwotną postępujacą);
 • zmagają się z zaburzeniami pamięci;
 • pragną popracować nad emisją głosu;

Diagnoza

Diagnoza odbywa się na pierwszym spotkaniu. Trwa około 60-90 minut. Składa się na nią wywiad z rodziną lub pacjentem, zapoznanie z przyniesioną dokumentacją oraz specjalistyczne badanie logopedyczne.

Aby poszerzyć diagnozę i rzetelnie określić przyczyny problemu, niejednokrotnie niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowych badań. Logopeda zleca wtedy wizytę u innych specjalistów, którymi mogą być: audiolog, laryngolog, psychiatra, psycholog, neurolog.

Diagnoza niemowląt

dziecko

Wizyta z niemowlęciem u logopedy niejednokrotnie budzi zdziwienie. Wielu osobom wydaje się, że dopóki dziecko nie osiągnęło wieku, w którym pojawiają się pierwsze słowa, spotkania z logopedą są niepotrzebne. Należy jednak pamiętać, że rozwój mowy, to skomplikowany proces, który ma swój początek już w życiu płodowym. Warto zadbać, aby przebiegał prawidłowo.

Co logopeda sprawdzi u Twojego maluszka?

 • Oddychanie.
 • Podniebienie.
 • Odruchy (między innymi):
  • ssania,
  • połykania,
  • kąsania,
  • żucia,
  • szukania.

Czym są odruchy i dlaczego logopeda je sprawdza?

Odruch jest to automatyczna reakcja na określony bodziec, zachodzi ona przy udziale ośrodkowego układu nerwowego.

Część odruchów z czasem zanika, jak na przykład odruch ssania, który około trzeciego miesiąca życia dziecka powinien wygasnąć. Odruch kąsania przechodzi w określonym wieku w odruch żucia. Niektóre z odruchów, jak odruch połykania, pozostają z nami przez całe życie.

dłonie

Obecność lub nieobecność określonych odruchów ma duże znaczenie diagnostyczne, wpływa również na późniejszy rozwój mowy.

Brak odruchów lub odruchy przetrwałe są objawem nieprawidłowości neurologicznych. Bezwzględnie należy w takim przypadku skonsultować się z neurologiem. O konieczności odbycia badań neurologicznych z pewnością poinformuje logopeda.

Warto pamiętać, że im wcześniej zostanie podjęta terapia, tym lepsze będą jej efekty.

Jeśli niepokoi Cię coś w rozwoju Twojego dziecka, nie czekaj. Skonsultuj się ze specjalistą.

Diagnoza dzieci i młodzieży

zdjęcie dzieci

Diagnoza dzieci i młodzieży obejmuje badanie:

 • rozumienia mowy,
 • nadawania mowy,
 • reakcji słuchowych,
 • narządów mowy,
 • artykulacji oraz sprawności narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia),
 • umiejętności pragmatyczno-społecznych (od 3 roku życia),
 • czytania i pisania (dzieci starszych).

Diagnoza dorosłych

zdjęcie

Diagnoza logopedyczna dorosłych wykonywana jest w oparciu o specjalistyczne testy. Ważne jest, aby na pierwsze spotkanie zabrać ze sobą dokumenty medyczne oraz opinie wydane przez innych specjalistów.

OFERTA

Gabinet logopedyczny Logatio powstał, aby umożliwiać i ułatwiać komunikację dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym. Wyposażony został w profesjonalne pomoce logopedyczne, dostosowane do pracy z osobami w każdym wieku. Diagnoza i terapia prowadzona jest w oparciu o najnowsze badania oraz w zgodzie z ogólnopolskimi standardami postępowania logopedycznego.

 • Konsultacje logopedyczne
 • Wczesna interwencja logopedyczna.
 • Diagnoza i terapia wad wymowy.
 • Terapia zaburzeń komunikacji u osób z:
  • oligofazją,
  • zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
  • Zespołem Downa,
  • niedosłuchem,
  • alalią,
  • afazją,
 • Terapia zaburzeń mowy związanych z zaburzeniami sprawności realizacyjnych:
  • dysfonia,
  • dysglosja,
  • niepłynność mówienia (jąkanie),
  • dyzartria.
 • Terapia dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią oraz problemami w nauce szkolnej.
 • Zajęcia z wczesnej nauki czytania (od trzeciego roku życia).
 • Wydawanie pisemnych opinii logopedycznych.

Napisz do nas!

Imię:


Nazwisko:


E-mail:


Wiadomość:Tu nas znajdziesz!

Czerniec 186, 33-390 Łącko
508 671 077
gabinet@logatio.pl